Putin pisze telegram na dzień dyplomaty

Putin pisze telegram na dzień dyplomaty
PAP/EPA

W telegramie do dyplomatów Putin podkreślił wagę skutecznej pracy MSZ i placówek Rosji na świecie. "Jest to gwarancją, że Federacja Rosyjska - bez względu na to, jaką presję się na nas wywiera - będzie nadal prowadzić niezależną politykę zagraniczną w celu wsparcia fundamentalnych interesów naszego narodu i w zgodzie z bezpieczeństwem i stabilnością globalną" - oświadczył Putin.

Dzień pracownika służby dyplomatycznej wprowadzony został z jego inicjatywy w 2002 roku.

Życzenia, za pośrednictwem strony internetowej MSZ Rosji, skierował do dyplomatów także szef resortu Siergiej Ławrow. Ocenił, że zaistniała na świecie "niełatwa sytuacja" w efekcie procesów z ostatnich dwóch dekad. Polega ona na sprzeczności "między obiektywnym procesem kształtowania się prawdziwie policentrycznego, demokratycznego, równoprawnego systemu międzynarodowego i z drugiej strony, dążeniem tzw. +historycznego Zachodu+, by za wszelką cenę utrzymać swoją dominującą pozycję na świecie, na szkodę interesów wszystkich innych krajów".

Ławrow zapewnił, że Rosja stanowczo opowiada się za "potrzebą poszanowania prawa międzynarodowego". Jeśli chodzi o kryzys ukraiński, to "chcemy pomóc w uregulowaniu go wyłącznie na drodze politycznej" - oznajmił. Powtórzył postulat Rosji, że powinno to nastąpić w drodze "bezpośredniego dialogu" pomiędzy władzami w Kijowie i prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju. (PAP)