Morderca skazany na dożywocie. Wyrok bez precedensu