Lewy pudłuje na potęgę. Polak wysoko w rankingu nieskutecznych