Nauczycielka-sadystka. Przywiązywała dzieci do krzesła