Udowodnić niegospodarnośc jest bardzo trudno - Święcicki o SKOK-ach