Ustawa o kierowaniu obroną kraju podpisana przez prezydenta