Będzie nieodpłatna pomoc prawna, ale nie dla wszystkich

Będzie nieodpłatna pomoc prawna, ale nie dla wszystkich
PAP

"Projekt ustawy jest wypełnieniem deklaracji złożonej przez premier Ewę Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała program Prawo dla każdego, czyli bezpłatny dostęp niezamożnych obywateli do porad prawnych na poziomie lokalnym" - zaznaczono w informacji CIR.

Na mocy planowanej ustawy w kraju ma zostać utworzonych ponad 1,5 tys. punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna na etapie przedsądowym. O pomoc taką będą mogły zwracać się osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci i weterani oraz poszkodowani na skutek klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych. Grono uprawnionych do nieodpłatnej pomocy obejmuje także osoby, które ukończyły 75 lat.

Jako regułę przyjęto, że nieodpłatną pomoc będą świadczyć adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umowy zawartej z powiatem. Powiat będzie mógł jednak powierzyć prowadzenie połowy punktów na jego terenie organizacjom pożytku publicznego.

Najważniejsza z modyfikacji wprowadzonych do projektu w ostatnich dniach przewiduje, że w punktach prowadzonych przez te organizacje obok pomocy adwokatów i radców będzie możliwe także uzyskanie porad dotyczących prawa podatkowego, które będą udzielane przez doradców podatkowych. Organizacje te - jak przewiduje uzupełnienie projektu - będą także mogły zatrudniać do udzielania pomocy osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze, jeśli mają one co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

W projekcie zawarto także przepisy dotyczące udzielania bezpłatnej informacji prawnej. Jak poinformowano nieodpłatna informacja prawna będzie udzielana w - prowadzonym przez wojewodę - wojewódzkim centrum informacji prawnej za pośrednictwem infolinii telefonicznej. (PAP)