Porywacz Mai zgodził się na przekazanie go polskiej prokuraturze