Dzień próby dla gimnazjalistów - egzamin z wiedzy humanistycznej

Egzamin rozpoczął się po godz. 9. Uczniowie najpierw dostali blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie (mieli godzinę na jego rozwiązanie). Następnie była przerwa, po której po godz. 11 gimnazjaliści przystąpili do bloku zadań z języka polskiego (ta część egzaminu trwała półtorej godziny). Dyslektycy mogli mieć przedłużony czas na rozwiązanie obu bloków zadań.
 
Prace uczniów zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.
 
Egzamin z wiedzy humanistycznej jest jedną z trzech części egzaminu gimnazjalnego. W środę uczniowie będą pisać drugą jego część - egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, w czwartek trzecią - egzamin ze znajomości języka obcego.
 
Arkusze z zadaniami z kolejnych dni będzie publikować codziennie po południu na swoje stronie internetowej Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.
 
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisać w drugim terminie - 1, 2 i 3 czerwca.
 
Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami). (PAP)