Rosja odmawia kolejny raz. Polska nie dostanie dokumentów ze Smoleńska

Rosjanie odmawając przekazania dokumentów, powołują się na przepisy z lat 50-tych. Chodzi o europejską konwencję o pomocy prawnej. Według jej zapisów można odmówić udzielenia pomocy, jeśli strona wezwana uzna, że mogłoby to naruszyć suwerenność, bezpieczeństwo, porządek publiczny lub inne podstawowe interesy państwa.