Ukraina: Górnicy protestują przeciwko rządowym planom zamykania kopalń

Górnicy żądają zwolnienia ministra energetyki i przemysłu węglowego, który chcę zamknąć trzy najbardziej nierentowne kopalnie. Chcą też większego finansowania górnictwa. Zagrozili strajkami jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione.