Role nie do przyjęcia - granice aktorskiego obciachu