Czarnobyl wciąż niebezpieczny

Budowa nowego sarkofagu to wydatek rzędu półtora miliarda euro. Brakuje jednej trzeciej. Władze Ukrainy pokrywają wprawdzie koszty bieżących napraw, ale muszą prosić świat o wsparcie, żeby dokończyć budowę do listopada 2017 roku. W najbliższym czasie w Londynie ma się odbyć specjalna międzynarodowa konferencja, gdzie prawdopodobnie zapadną decyzje o dalszym finansowaniu. Do tej pory najwięcej pieniędzy dały Wielka Brytania i Stany Zjednoczone oraz Europejski Bank Rozbudowy i Rozwoju.

26 kwietnia 1986 roku wybuchł jeden z reaktorów elektrowni atomowej w Czarnobylu. Mimo śmiertelnego zagrożenia promieniowaniem, władze związku radzieckiego informację o katastrofie utrzymywały w tajemnicy przez kilka dni. W likwidowaniu następstw wypadku brało udział ponad pół miliona ludzi. Tylko w ciągu kilku następnych lat, z powodu napromieniowania, zmarło kilkanaście tysięcy osób.