Łatwiejsze życie studentów z zagranicy

Do tej pory studenci z zagranicy mogli pracować w Polsce bez zezwolenia tylko w trakcie trzech wakacyjnych miesięcy. Żeby przedłużyć ten okres, trzeba było dostać pozwolenie. Wniosek o jego wydanie składał pracodawca.

Nowe przepisy pozwalają obcokrajowcom pracować w Polsce przez cały okres ważności wizy studenckiej, czyli przez pełny rok. Zmiana dotyczy studentów dziennych i doktorantów, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy studenckiej.

Na polskich uczelniach kształci się obecnie około 46 tysięcy obcokrajowców. To o dziesięć tysięcy więcej niż rok temu. Najwięcej, bo 23 tysiące z nich to Ukraińcy. Prawie co dziesiąty student obcokrajowiec to Białorusin. Sporo jest też Norwegów i Szwedów. W sumie Polsce kształcą się obywatele 158 krajów.