Politycy o Knurowie: Policja ma prawo działać, ale nie zawsze strzelać