Budka ws. pomocy prawnej: To rozwiązanie nie stworzy nowej biurokracji