Prezydent ogłosił program wspierający bezrobotnych. "To odpowiedź na umowy śmieciowe"

- To jest świetna odpowiedź na zjawisko umów śmieciowych. To jest realne zmniejszenie tego zjawiska, dlatego że będzie możliwe przechodzenie z tego rodzaju umów na umowy stałe, z których wynagrodzenie będzie finansowane z budżetu państwa - powiedział prezydent. - Przez pierwszy rok dofinansowujemy zatrudnienie w pełnym wymiarze nie tylko w wysokości wynagrodzenia, ale także wszystkich kosztów ponoszonych przez pracodawcę związanych z odprowadzaniem składek - dodał Włodzimierz Kosinak-Kamysz