Służba zdrowia przyspieszyła. Studenci medycyny ścigali się na... szpitalnych łóżkach