Nietypowe zmagania między politechnikami. Studenci muszą zbudować... most