W niedzielę wybieramy prezydenta. Przypominamy jak oddać ważny głos

W niedzielę głosujemy od godziny siódmej do dwudziestej pierwszej. Do lokalu wyborczego przychodzimy z dokumentem potwierdzającym tożsamość, np. dowodem osobistym, prawem jazdy lub paszportem.

Tym razem stawiamy krzyżyk w kratce przy jednym z dwóch kandydatów, ich nazwiska będą umieszczone na karcie w kolejności alfabetycznej.

Karta do głosowania będzie opatrzona pieczęciami obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukowanym odciskiem pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Karta powinna mieć też ścięty prawy górny róg, dzięki temu osoby niewidome lub niedowidzące będą mogły zorientować się, gdzie jest prawa, a gdzie lewa strona karty.

Głos będzie nieważny, jeśli zakreślimy krzyżyk przy obu kandydatach lub jeśli nie wybierzemy żadnego. Nieważność głosu spowodują także np. zakreślenia w kratce inne niż jeden znak X lub jej zamazanie. Kartę do głosowania należy wrzucić do urny wyborczej.

Do głosowania uprawnionych jest ponad 30,5 mln wyborców. Głosowanie odbędzie się w ponad 27 tys. obwodach. Od soboty do końca niedzielnych wyborów trwa cisza wyborcza.