W Rosji za wszystko zapłacisz... "Pokojem"

Najlepsza okazał się nazwa "Mir", którą można przetłumaczyć na dwa sposoby: "Pokój" albo "Świat". Logotypem będzie kula ziemska. Konkurs trwał od 12 maja, zgłoszono m.in. takie nazwy i logotypy jak "Kometa", "Imperium", "Patriota", Wierzba".

 

Narodowy System Kart Płatniczych zaczął działać w Rosji od 1 kwietnia. Do systemu włączył się MasterCard, od czerwca ma też współpracować z Visą. Rok temu Visa i MasterCard przez sankcję przestały obsługiwać karty wielu rosyjskich banków. Wtedy też parlament rosyjski przegłosował ustawę o utworzeniu Narodowego Systemu Kart Płatniczych. Nakazuje on międzynarodowym systemom płatniczym przeniesienie obsługi na teren Rosji.