Cameron stawia ultimatum Unii Europejskiej

Według postulatów Camerona kraje spoza strefy euro nie byłyby odstawiane na bok przy ustalaniu zasad wspólnego rynku, siła parlamentów narodowych zostałaby wzmocniona w stosunku do Brukseli, a Londyn mógłby ograniczyć dostęp imigrantów unijnych do zasiłków.