Tu zgrasz film z kasety VHS na... komputer

W nowym gmachu znalazła się między innymi nowoczesna sala dostosowana do projekcji 4K, czy pomieszczenia z komputerami przeznaczonymi do korzystania z bogatego archiwum Instytutu. Korzystać będzie mógł z nich każdy chętny, a w samym archiwum znajdzie się ponad 10 000 materiałów, m.in. filmy, animacje, dokumenty, rejestracje spektakli, a także programy telewizyjne i radiowe. 
 
W Instytucie, w skrócie nazywanym NINA, odbywać będą się maratony filmowe, ale chyba najciekawsza jego funkcja to możliwość zgrywania do wersji cyfrowej własnych, archiwalnych nagrań z kaset VHS i innych nośników. W otwarciu gmachu udział wzięła minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzata Omilanowska.