Kościół walczy z pedofilią. Nowe wytyczne episkopatu

Polski episkopat zakasał rękawy i bierze się za walkę z księżami pedofilami. Stworzył wytyczne walki z pedofilią w Kościele. Wśród najważniejszych znalazły się: natychmiastowe zawieszenie podejrzanego księdza oraz wszczęcie postępowania; pomoc duchowa, psychologiczna i prawna dla ofiary; informowanie jej o możliwościach skontaktowania się z organami ścigania; współpraca z prokuraturą czy obowiązkowe dla duchownych szkolenia w walce z pedofilią.

 

To przełom - mówią duchowi i nowe zasady określają mianem światowych. Ekspertów spoza Kościoła, zastanawia jednak jeden punkt. W nowym prawie, zaakceptowanym przez Watykan, napisane jest, że sprawca to osoba fizyczna. Wynika z tego, że Kościół nie ponosi odpowiedzialności za to, co robił sprawca - w tym wypadku ksiądz pedofil. Mimo wszystko zmiana jest zasadnicza, bo dokument formułuje problem z perspektywy ofiary a nie z perspektywy duchownego.