Kosmos nadzieją dla gospodarki?

 

O polskiej strategii kosmicznej rozmawiano dziś na konferencji organizowanej przez Ministestwo Gospodarki i EAK. Spotkaniu przysłuchiwał się nasz repotrer, Grzegorz Łaguna.