Mord w Rakowiskach - akt oskarżenia wpłynął do sądu