Upadek Grenia - zdyskwalifikowany na 10 lat

Upadek Grenia - zdyskwalifikowany na 10 lat
PAP

Do zdarzenia miało dojść 29 marca w okolicach stadionu "Aviva" w Dublinie.

"Wbrew obowiązującym w Polskim Związku Piłki Nożnej zasadom etyczno-moralnym, pan Kazimierz Greń miał dokonywać sprzedaży biletów na mecz, pochodzących z puli biletów przeznaczonych dla Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Bilety te sprzedawał za cenę przewyższającą równowartość ich ceny nominalnej. Komisja Dyscyplinarna postanowiła uznać odpowiedzialność Pana Kazimierza Grenia za zarzucany czyn i wymierzyć mu karę 10 lat dyskwalifikacji" - napisano w oświadczeniu zamieszczonym na oficjalnej stronie piłkarskiej centrali.

 

7 kwietnia na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Greń przekonywał, że jest niewinny. Jednak trzy dni później na swój wniosek został zawieszony w prawach członka zarządu PZPN.

"Komisja Dyscyplinarna w toku rozpoznawania sprawy oparła się na treści zebranych dokumentów, pisemnych i ustnych zeznań świadków oraz wyjaśnień obwinionego. W toku postępowania dyscyplinarnego nie przeprowadzono dowodu z akt sprawy karnej, która toczyła się z udziałem obwinionego przed sądem w Dublinie. Pominięcie tego dowodu nastąpiło z uwagi na postawę obwinionego, który za pośrednictwem swojego pełnomocnika w dniu 20 maja 2015, przed sądem irlandzkim sprzeciwił się ujawnieniu akt sprawy" - można przeczytać w oświadczeniu. (PAP)