Dramat chorych na raka. Zbyt mało ośrodków leczenia i przestarzały sprzęt