Legutko donosi na Donalda Tuska

Ryszard Legutko zaskarżył Tuska do Europejskiej Rzecznik Spraw Obywatelskich.  Napisał, że Tusk naruszył w ten sposób co najmniej dwa artykuły Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji dotyczące nadużywania uprawnień oraz bezstronności i niezależności. Zaapelował o wszczęcie dochodzenia w tej sprawie.