Poczuliśmy, że dzieje się coś niedobrego - Wenderlich o feralnym locie do Czech