Od 50 dni szukają górników. Akcja w kopalni Wujek kosztuje miliony