Pilna narada u Ewy Kopacz. Nie będzie dymisji Andrzeja Seremeta