Seremet będzie tłumaczył się w Sejmie ws. wycieku akt

Seremet będzie tłumaczył się w Sejmie ws. wycieku akt
fot. PAP, wideo: Superstacja
Posłowie zapoznają się z informacją prokuratora generalnego na temat upublicznienia akt śledztwa w sprawie nielegalnych podsłuchów. Przedstawiona będzie ona o godz. 12; po niej planowane są 10-minutowe wystąpienia klubów. Całość zaplanowano na ponad 2 godziny.
 
Informacja będzie przedstawiona po tym, jak na jednym z portali społecznościowych opublikowano zdjęcia akt ze śledztwa w sprawie tzw. afery podsłuchowej, które prowadzi Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. We wtorek wieczorem w sprawie publicznego rozpowszechniania wiadomości ze śledztwa dotyczącego podsłuchów zatrzymany został Zbigniew S. Po kilku godzinach - jak poinformowano na jego profilu na Twitterze - został wypuszczony. Został mu postawiony zarzut w związku z upublicznieniem zdjęć akt.
 
W środę posłowie zajmą się też m.in.: projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który przewiduje m.in., że książeczka zdrowia dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi minister oraz projektem noweli ustawy o usługach turystycznych, który na marszałka województwa nakłada obowiązek zorganizowania powrotu do kraju turystów, jeśli organizator wycieczki stanie się niewypłacalny.
 
W kolejnych dniach posłowie będą dyskutować także o projekcie ustawy o metodzie zapłodnienia in vitro. Sejm rozpatrzy również projekt zmian Kodeksu postępowania cywilnego, który ma doprowadzić do szerszego wykorzystywania mediacji i arbitrażu, zwłaszcza w biznesie.
 
Posłowie zajmą się też rządowym projektem nowelizacji o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski. Od 2016 r. cudzoziemiec, ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej, a także ten, który otrzyma negatywną decyzję, będzie miał prawo do bezpłatnej pomocy prawnej. Omówiony będzie również poselski projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 
W piątek przewidziany jest dwugodzinny blok głosowań. Po nim przedstawione ma być rządowe sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta w Polsce w 2013 roku oraz sprawozdanie z realizacji programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce w 2013 roku.
(PAP)