Sasin - Platforma powinna głosować za powołaniem komisji sledczej