Żalek: Prokuratura jest wykastrowana i ubezwłasnowolniona