Polacy chcą być agentami

Liczba osób zainteresowanych pracą w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym rośnie lawinowo. Są chętni do pracy w delegaturach, ale i do pracy w centrali, która odpowiada za kadry.
 
By jednak zdobyć posadę, trzeba przejść niełatwą ścieżkę rekrutacji. Oprócz zdania egzaminów, trzeba również odpowiedzieć na wiele szczegółowych pytań - jak wykształcenie, doświadczenie, przynależność do partii czy kryminalna przeszłość. Później kolejne testy psychologiczne i między innymi badanie wariografem.