Z Białorusi nad Bałtyk - Sopot zaprosił dzieci z polskich szkół