Szydło: obniżenie wieku emerytalnego, mniejsze podatki, 500 zł na każde dziecko