TK: brak możliwości zaskarżenia unieważnienia matury do sądu nie łamie konstytucji

TK: brak możliwości zaskarżenia unieważnienia matury do sądu nie łamie konstytucji
PAP/Radek Pietruszka

Licealistom z Ostrowca Świętokrzyskiego cztery lata temu unieważniono pisemny egzamin maturalny z chemii na poziomie rozszerzonym, bo ich prace uznane zostały za napisane niesamodzielnie. Maturzyści wystąpili m.in. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi i następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Obie instancje uznały, że decyzja dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ws. unieważnienia matury nie jest decyzją administracyjną i że nie mają kompetencji do rozpoznawania tego typu spraw.

 

W lutym 2013 r. maturzyści złożyli skargę do TK, gdyż chcieli, by ten zbadał, czy ówczesny zapis ustawy o systemie oświaty głoszący, że wyniki egzaminu maturalnego (i zgodnie z przyjętą interpretacją jego unieważnienie) są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego, nie są sprzeczne z kilkoma artykułami konstytucji.

 

Według skarżących mogło dojść do złamania konstytucyjnej zasady, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym, w kontekście artykułów mówiących o: prawie do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy przez sąd, kontroli administracji publicznej, prawa do nauki oraz ochrony czci i dobrego imienia. (PAP)