Kot w przestworzach - przypadkowy pasażer motolotni