Platforma kontratakuje - "młodzież" w pierwszym szeregu