Sikorski złożył rezygnację z funkcji marszałka Sejmu

Sikorski złożył rezygnację z funkcji marszałka Sejmu
fot. PAP

Kandydatką PO na stanowisko marszałka jest obecna rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Klub SLD chce z kolei zaproponować kandydaturę wicemarszałka Jerzego Wenderlicha. Rzecznik SLD Dariusz Joński argumentował, że Wenderlich to doświadczony polityk, który jest posłem od sześciu kadencji, a dwie ostatnie był wicemarszałkiem izby. "Mamy też nadzieję na zmianę wizerunku Sejmu" - dodał.

 

Decyzji w sprawie zgłoszenia swojego kandydata nie podjął jeszcze klub PSL. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów.

 

Zgodnie z regulaminem Sejmu, po rezygnacji Sikorskiego to Wenderlich - jako najstarszy wiekiem wicemarszałek Sejmu - przejął obowiązki marszałka. To on wyznaczy klubom czas na zgłaszanie kandydatur na nowego marszałka.

 

Zgodnie z konstytucją, Sejm wybiera ze swojego grona marszałka i wicemarszałków. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz. Z kolei regulamin izby stanowi, że izba odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu.

 

Decyzja Radosława Sikorskiego o rezygnacji z funkcji marszałka Sejmu ma związek z ujawnieniem akt śledztwa w tzw. aferze podsłuchowej.

 

(PAP)