Dramat "wybrańców narodu"! Posłowie nie mają czasu na wakacje