Kolejny sondaż - Kukiz nadal trzeci, PSL w Sejmie

Do Sejmu weszłyby też  NowoczesnaPL oraz Polskie Stronnictwo Ludowe.