Sposób na uliczne kałuże? Wystarczy... obrócić wiatę