Amerykański raport o prawach człowieka uderza w Polskę

Amerykański departament stanu wytyka Polsce zaniedbania w zakresie respektowania praw człowieka. W dorocznym raporcie Stany Zjednoczone zgłaszają szereg zastrzeżeń.
 
Najważniejsze to przypadki ksenofobii i rasizmu, w tym przestępstwa z nienawiści oraz incydenty antysemickie. Wytykają nam także przewlekłość procedur sądowych, co utrudnia wymierzanie sprawiedliwości. 
 
Polsce dostało się też za korupcję, dyskryminację kobiet na rynku pracy wykorzystywanie seksualne dzieci oraz dyskryminację mniejszości etnicznych oraz seksualnych. 
 
Mimo wielu uwag, sytuacja nie jest dramatyczna. Amerykański departament stanu podkreśla, że Polska jest państwem w pełni demokratycznym a władze generalnie respektują prawa człowieka i ścigają osoby dokonujące nadużyć.