Białoruś: wybory prezydenckie odbędą się 11 października

Białoruś: wybory prezydenckie odbędą się 11 października

Zgodnie z białoruskim ustawodawstwem termin wyborów wyznacza Izba Reprezentantów i odbywają się one w niedzielę, nie później niż na dwa miesiące przed wygaśnięciem poprzedniej 5-letniej kadencji prezydenta, co tym razem nastąpi 21 stycznia 2016 r.

 

Oprócz Łukaszenki o planach startu w wyborach wspominało na razie kilku polityków, m.in. szef Partii Liberalno-Demokratycznej Siarhiej Hajdukiewicz. Opozycja nie ma wspólnego kandydata. Zjednoczona Partia Obywatelska wysunęła kandydaturę swego przywódcy Anatola Labiedźki, a Partia Lewicowa "Sprawiedliwy Świat" - Siarhieja Kalakina. Partia BNF powiadomiła zaś, że poprze działaczkę "Mów prawdę!" Taccianę Karatkiewicz.

 

Prezydentem może być obywatel Białorusi, który skończył 35 lat i co najmniej od 10 lat mieszka na terytorium kraju.

 

W poprzednich wyborach prezydenckich w 2010 r. startowało siedmiu kandydatów opozycji. Po zamknięciu lokali wyborczych 19 grudnia doszło do brutalnego zdławienia protestów przeciwko oficjalnym wynikom, dającym prawie 80 proc. poparcia Łukaszence. Jeden z kandydatów opozycji, Mikoła Statkiewicz, nadal odbywa wyrok 6 lat pozbawienia wolności, gdyż sąd uznał go za winnego organizacji masowych zamieszek.

 

Łukaszenka sprawuje urząd prezydenta na Białorusi od 1994 r.

 

(PAP)