Wyroku nie usłyszał, ale od trzech lat siedzi w areszcie