Senat: Komisja za odrzuceniem ustawy o in vitro

Senat: Komisja za odrzuceniem ustawy o in vitro

Pięciu senatorów opowiedziało się za odrzuceniem ustawy, trzech było przeciwnych, a jedna osoba - Hatka wstrzymała się od głosu. Po posiedzeniu tłumaczyła, że zamierza zgłosić szereg poprawek, które w jej ocenie sprawią, ze ustawa będzie zgodna m.in. z konstytucją.

 

Wśród propozycji zmian, które wymieniła, jest m.in. ograniczanie prawa do korzystania z in vitro wyłącznie do małżeństw, ograniczenie liczby zapładnianych oocytów do dwóch (w ustawie - do sześciu) i możliwość ich mrożenia jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Dodała, że będzie proponować również wprowadzenie zapisu o rozdzieleniu klinik przeprowadzających in vitro od placówek stosujących inne metody leczenia niepłodności. Jak argumentowała, w placówkach prowadzących oba typy działalności może pojawić się pokusa zbyt pochopnego stosowania zapładniania pozaustrojowego. Uchyliła się od odpowiedzi na pytanie, czy swoje propozycje konsultowała z klubem PO. Powiedziała jedynie, że trwają rozmowy na ten temat z innymi senatorami i ma nadzieję, że poprze je większość senatorów PO.

 

Sejm uchwalił ustawę o leczeniu niepłodności, regulującą również stosowanie procedury in vitro, w zeszłym tygodniu.

(PAP)