Obaj panowie są w tym układzie władzy - posłowie komentują nagranie rozmowy Kwaśniewskiego i Kalisza